اشتباهات رایج انگلیسی زبان‌ها

اشتباهات رایج انگلیسی زبان‌ها


در حقیقت اشتباهاتی بین انگلیسی زبان‌ها رایج است که زبان‌آموزان به هیچ وجه این اشتباهات را نمی‌کنند. پس اگر شما مشغول یادگیری زبان انگلیسی هستید و می‌خواهید حس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید، به این 9 اشتباه رایج بین انگلیسی زبان‌ها توجه کنید.

 

کاربرد Me و I

اشتباه در استفاده از این دو کلمه روز به روز بیشتر می‌شود. برای مثال جمله “Our teacher told James and I to learn more grammar” از نظر زبان‌آموزان کاملا اشتباه است. اما انگلیسی زبان‌ها همیشه این اشتباه را می‌کنند. اگر بخواهیم این جمله را درست کنیم باید بگوییم “Our teacher told James and me to learn more grammar”. یک روش ساده برای درست استفاده کردن از me و I این است که اسم فرد دیگری که قبل از آن آمده را حذف کنیم. “Our teacher told I” ؟ حالا خیلی واضح‌تر شد که این جمله اشتباه است، زیرا فعل ما به مفعول نیاز دارد و مفعول در اینجا “me” است.

جمله “James and I need to learn more grammar” کاملا درست است زیرا James and I در اینجا فاعل هستند.

 

کاربرد there، their، they’re

این کلمات هم‌آوا هستند، یعنی صدای مشابه ولی املایی متفاوت دارند. تعداد بیشماری از این کلمات در انگلیسی وجود دارند که مشکلات زیادی در توانایی نوشتاری انگلیسی زبانان بوجود آورده‌اند. کلمه “there” به یک مکان اشاره دارد، “their” یک صفت ملکی است و “they’re” مخفف “they are” است. در مثال زیر از هر سه کلمه در یک جمله استفاده شده است:

.Their cat is sitting over there thinking that they’re idiots

 

اشتباهات رایج در استفاده از کلمه less
اشتباهات رایج در استفاده از کلمه less

 

کاربرد fewer و less

این اشتباه گرامری اغلب در سوپرمارکت‌های سراسر بریتانیا دیده می‌شود. جایی که در قسمت صندوق‌های فروشگاه‌ها جمله “10 items or less” نوشته شده است. در حقیقت کلمه “fewer” خیلی کمتر در مکالمات روزمره انگلیسی زبان‌ها استفاده می‌شود. اما قاعده درست استفاده از این دو کلمه به گونه‌ای است که کلمه “less” باید با کلمات غیر قابل شمارش و “fewer” با کلمات قابل شمارش استفاده شود. به جمله زیر دقت کنید:

“.I drink less beer than her, so I have fewer headaches”

 

کاربرد affect و effect

“affect” به عنوان فعل و “effect” به عنوان اسم قابل استفاده است. به جملات زیر دقت کنید:

 

“.The rainy weather in England affects my mood”

“.The rainy weather in England has a bad effect on my mood”

 

کاربرد lay و lie

تا به حال جمله “I need to lay down” زیاد به گوشمان خورده است. فعل “lay” به یک مفعول مستقیم نیاز دارد، در حالی که فعل “lie” اینطور نیست. پس جمله “I need to lie down” و جمله “lay me down” درست هستند. تا اینجا درک تفاوت این دو کلمه راحت بود. اما حالت گذشته فعل “lie”، “lay” می‌باشد. در نتیجه جمله “I lay on the floor and screamed when I first heard about this rule” کاملا درست است.

 

کاربرد well و good

“I speak English really good”. این جمله اشتباه است و اتفاقا نشان می‌دهد شما به هیچ وجه انگلیسی را خوب صحبت نمی‌کنید. انگلیسی زبانان اغلب صفت “good” و قید “well” را اشتباه استفاده می‌کنند. “good” یک اسم را توصیف می‌کند. در نتیجه شما می‌توانید بگویید “I speak good English”، زیرا در اینجا شما دارید انگلیسی خود را توصیف می‌کنید. اما وقتی می‌خواهید چگونگی صحبت کردنتان را در این زبان وصف کنید باید بگویید “I speak English well” یا در مثالی دیگر “I did well on that test”.

 

کاربرد lose و loose

گاهی یک حرف از حروف الفبا می‌تواند تفاوت زیادی ایجاد کند. “lose” به معنای گم کردن چیزی است و “loose” به معنای شل بودن است. به دو مثال زیر توجه کنید:

 

“.I always lose my keys at the worst moment”

“.The screw is loose”

 

کاربرد could of و could have

این اشتباه به حدی رایج است که احتمالا در آینده نه چندان دور به عنوان قاعده‌ای درست پذیرفته می‌شود.

همه زبان‌آموزان می‌دانند که “coulda, woulda, shoulda” به معنای “could of, would of, should of” نیست بلکه به معنای “could have, would have, should have” هستند.

پس اگر از این به بعد فردی انگلیسی زبان گفت “I could of done better on my exam” با حفظ احترام اشتباهش را اصلاح کنید.

 

کاربرد واژه literally

این کلمه به معنای چیزی است که واقعاً اتفاق افتاده است، واو به واو و بدون هیچ اغراقی. پس وقتی دوست انگلیسی زبان شما می‌گوید “من با دیدن John Legend به معنای واقعی مردم” (I literally died when I saw John Legend on the train)، در جواب او بگویید که “خدای من! تو خیلی بهتر از یه آدم مرده به نظر میرسی!” (Gosh, you look remarkably well for someone who’s passed on).