اعزام استاد به شرکت‌ها و منازل

آکادمی نوبل در زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی استانبولی، اسپانیایی و ایتالیایی و برای دوره‌های آمادگی در آزمون‌های بین‌المللی شامل آزمون آیلتس، تافل و PTE، اساتیدی متخصص را به شرکت یا منزل شما اعزام می‌کند.

در صورت تمایل، فرم زیر را تکمیل کنید تا مشاورین نوبل در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

سایر دپارتمان‌ها

[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1627|url^http://nobellc.com/123/wp-content/uploads/2020/04/دوره-های-حضوری.jpg|caption^null|alt^null|title^دوره های حضوری|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1626|url^http://nobellc.com/123/wp-content/uploads/2020/04/دوره-های-آنلاین.jpg|caption^null|alt^null|title^دوره های آنلاین|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2586%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1628|url^http://nobellc.com/123/wp-content/uploads/2020/04/دوره-های-رایگان.jpg|caption^null|alt^null|title^دوره های رایگان|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a8%25d9%2584%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]