تافل

اين دوره در دپارتمان تخصصي تافل آكادمي نوبل  به صورت منحصر به فردي ارائه مي گردد به اين معنا كه براي چهار گروه مختلف كه متقاضيان كسب نمره ٧٥- ٨٥- ٩٥ و ١٠٥ مي باشند كلاس ها به صورت مجزا با اساتيد متخصص در هر نمره و در قالب كلاس هاي نهايتا چهار نفره برگزار مي گردد تا فرصت رسيدگي و رفع اشكال تك تك زبان آموزان وجود داشته باشد. لذا منابع اموزشي براي مهارت هاي Speaking- Listening- Reading – Writing -Grammar & Vocabulary براي هر نمره متفاوت و تخصصي ارائه مي گردد. طول دوره آموزشي تافل بسته به نمره هدف و فشردگي برگزاري كلاس بين ٢ الي ٥ ماه مي باشد كه شامل دو مرحله مي گردد:

 

مرحله اول: مرحله اي كه در آن زبان عمومي افراد تبديل به زبان علمي با ساختار تافل مي شود، بدين معنا كه زبان آموزان مقاله نويسي، مقاله خواني، نحوه موفقيت در بخش اسپيكينگ، تسلط بر مهارت هاي شنيداري، لغات علمي در حد تافل و گرامرهاي ضروري در ساختار تافل را به صورتي كاربردي مي آموزند.

 

مرحله دوم: كلاس هاي تكنيك هاي تست زني، مديريت زمان و جمع بندي همه آموخته ها تا كسب نمره نهايي مي باشد. حضور موثر و فعال زبان آموزان در اين مرحله مي تواند به آنها در ارتقاء چشم گير نمره نهايي در آزمون كمك كند.

_
مشاوران نوبل با لبخند پذیرای شما هستند 🙂

 

 

 

_