تفاوت بین IELTS و PTE

آزمون آيلتس كه مخفف سيستم بين المللي ارزيابي زبان انگليسي است آزموني است استاندارد شده كه مشتركاً توسط شوراي بريتانيا، مركز ارزيابي زبان انگليسي كمبريج و سازمان برنامه توسعه بين الملل استراليا برگزار مي شود.
آيلتس يكي از محبوبترين آزمون هاي ارزيابي تسلط زبان انگليسي در همه دانشگاه هاي اروپا، استراليا، بريتانيا و بسياري از دانشگاه هاي امريكاست.
آزمون آيلتس سه نوع آكادميك، جنرال و Life Skills دارد كه متقاضيان متناسب با هدفشان در يكي از سه نوع فوق شركت مي كنند.
از نكات مثبت آزمون آيلتس دسترسي به منابع فراوان و تجربه شده اين آزمون و اساتيد متخصص و وجود اساتيد متبحريست كه سالها در زمينه آموزش آمادگي آيلتس تجربه دارند، علاوه بر این، امكان شركت در آزمون در تهران و بسياري از شهرهاي ايران فراهم می باشد كه باعث شده زبان آموزان نيازي به صرف هزينه بالا و تحمل سختي سفر به خارج از كشور براي حضور در اين آزمون نداشته باشند.
علاوه بر موارد فوق آزمون آيلتس از آنجايي كه به صورت Paper-based برگزار مي شود، يعني آزمون كامپيوتري نيست و همانند همه آزمون هايي كه ما ايرانيان در مدرسه و دانشگاه داده ايم سوالات در برگه توزيع شده و براي مصاحبه مثل همه مصاحبه هاي كاري و تحصيلي مصصحح رو به روي متقاضي نشسته و با وي صحبت مي كند. اين امر به علت همانندي اين آزمون با همه آزمون هاي ديگر براي متقاضيان ايراني ملموس تر و قابل درك تر بوده و ضريب موفقيت بيشتري را براي آنان رقم مي زند.
الگوي نمره دهي در آيلتس آكادميك و جنرال از ١ تا ٩ در هر مهارت از مهارت هاي چهارگانه است و نمره كل به صورت ميانگين چهارنمره از ١ تا ٩ محاسبه مي گردد و در آيلتس Life Skills قبولي و يا مردودي است.

آزمون پي تي اي كه مخفف تست زبان پيرسون است توسط موسسه پيرسون بنيان نهاده شد و يكي از آزمون هاي جديدالورود به دنياي ارزيابي زبان انگليسي افراد غير بومي كشورهاي انگليسي زبان است.
اين آزمون نيز در بسياري از دانشگاه هاي كشورهاي انگليسي زبان به رسميت شناخته مي شود و تعداد متقاضيان آن نسبت به سال هاي گذشته رو به فزوني است.
آزمون پي تي اي نيز مانند آيلتس دو نوع آكادميك و جنرال دارد و به جاي نوع سوم آزمون آیلتس (Life Skills) ، نوع سوم آزمون PTE “ويز” نام دارد كه مختص كودكان و نوجوانان است.
متاسفانه براي تدريس آمادگي آزمون پي تي اي در مقايسه با آيلتس منابع بسيار محدودترند و چون آزمون به سبك Internet-based برگزار مي شود براي متقاضيان ايراني كمي ناملموس و نا مأنوس است كه البته اين امر ايجاب مي كند متقاضيان با تمرين و ممارست بيشتر بر اين امر فائق آمده و به نتيجه مطلوب برسند. منظور از اين سبك اين است كه آزمون در محل برگزاری آزمون پاي كامپيتر، به صورتي اينترنتي و تحت كنترل دوربين هاي مدار بسته برگزار شده، بخش نوشتار بايست توسط متقاضي تايپ شود و در بخش صحبت كردن متقاضي پاسخ ها را داده و جواب ها ضبط شده و از طريق نرم افزار اينترنتي ثبت و ارسال مي شود.
الگوي نمره دهي در پي تي اي بين ١٠ تا ٩٠ در هريك از مهارت هاي چهارگانه است و نمره كل به صورت ميانگين چهار نمره محاسبه مي شود.


مشاوران نوبل با لبخند پذیرای شما هستند 🙂

[ult_buttons btn_title=”درخواست مشاوره رایگان” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a8%25d9%2584%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#014b36″ btn_bg_color_hover=”#33806a” btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” el_class=”nobel-btn”]