آموزشگاه زبان نوبل | قویترین مجموعه آموزش زبان در غرب تهران

آموزشگاه زبان نوبل، در شهرک غرب و سعادت آباد با افتخار خدمات آموزش حضوری زبان را برای شهروندان تهرانی در محل آموزشگاه و یا به صورت اعزام استاد و آموزش آنلاین زبان های خارجی را به زبان آموزان سراسر ایران، بصورت برگزاری کلاس های آنلاین تعاملی و زنده و دوره های مجازی زبان ارائه می دهد. کلیه دوره های آموزش آنلاین و حضوری شش زبان خارجی شامل دوره های آموزش زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان فرانسوی، زبان ترکی استانبولی، زبان اسپانیایی و زبان ایتالیایی، در قالب دوره های مکالمه زبان و دوره های تخصصی آمادگی آزمون های بین المللی زبان، شامل آموزش آنلاین آیلتس ، آموزش تافل، آموزش پی تی ای و آزمونهای سفارت که برای اخذ پذیرش دانشگاه های خارجی، مهاجرت کاری و مهاجرت تحصیلی ضرورت دارند، در آموزشگاه زبان نوبل برگزار می شود.

 

[flat_box image=”1924″ title=”زبان ایتالیایی” link=”http://nobellc.com/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1925″ title=”زبان اسپانیایی” link=”http://nobellc.com/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1922″ title=”زبان فرانسوی” link=”http://nobellc.com/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1920″ title=”زبان ترکی استانبولی” link=”http://nobellc.com/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1923″ title=”زبان آلمانی” link=”http://nobellc.com/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1921″ title=”زبان انگلیسی” link=”http://nobellc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1923″ title=”زبان آلمانی” link=”http://nobellc.com/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/” icon=”none”][/flat_box][flat_box image=”1920″ title=”زبان ترکی استانبولی” link=”http://nobellc.com/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c/” icon=”none”][/flat_box][flat_box image=”1924″ title=”زبان ایتالیایی” link=”http://nobellc.com/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1921″ title=”زبان انگلیسی” link=”http://nobellc.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84/” icon=”none”][/flat_box][flat_box image=”1922″ title=”زبان فرانسوی” link=”http://nobellc.com/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87/” icon=”none”][/flat_box][flat_box image=”1925″ title=”زبان اسپانیایی” link=”http://nobellc.com/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/” icon=”none”][/flat_box]

موسسه نوبل نماینده رسمی Alliance Française در ایران

  • برگزاری کلاس های زبان جهت کسب دانش و توانمندی مورد نیاز جهت اخذ پذیرش و درخواست ویزا
  • تحصیل زبان فرانسه در کشور فرانسه
  • اخذ پذیرش از موسسات معتبر و مورد تایید سفارت فرانسه
  • انجام تمامی مراحل درخواست ویزای دانشجویی یک ساله قابل تمدید
  • ارائه خدمات اسکان و پذیرش از زمان ورود به فرانسه
  • مشاوره ترجمه مدارک
  • انگیزه نامه و رزومه

انواع خدمات آکادمی زبان های خارجی نوبل

[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1930|url^https://nobelinst.com/wp-content/uploads/2020/04/دوره-های-حضوری-1.jpg|caption^null|alt^null|title^دوره-های-حضوری (1)|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1929|url^https://nobelinst.com/wp-content/uploads/2020/04/دوره-های-آنلاین-1.jpg|caption^null|alt^null|title^دوره-های-آنلاین (1)|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2586%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1928|url^https://nobelinst.com/wp-content/uploads/2020/04/اعزام-استاد-1.jpg|caption^null|alt^null|title^اعزام-استاد (1)|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af%2F|title:%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^2074|url^https://nobelinst.com/wp-content/uploads/2020/06/immigration-.jpg|caption^null|alt^null|title^immigration|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a8%25d9%2584%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]

انواع خدمات آکادمی زبان های خارجی نوبل

[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1930|url^https://nobelinst.com/wp-content/uploads/2020/04/دوره-های-حضوری-1.jpg|caption^null|alt^null|title^دوره-های-حضوری (1)|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1929|url^https://nobelinst.com/wp-content/uploads/2020/04/دوره-های-آنلاین-1.jpg|caption^null|alt^null|title^دوره-های-آنلاین (1)|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fnobelinst.com%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d8%25a2%25d9%2586%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b2%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86″ banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1928|url^https://nobelinst.com/wp-content/uploads/2020/04/اعزام-استاد-1.jpg|caption^null|alt^null|title^اعزام-استاد (1)|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af%2F|title:%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^2074|url^https://nobelinst.com/wp-content/uploads/2020/06/immigration-.jpg|caption^null|alt^null|title^immigration|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fnobelinst.com%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa%2F|title:%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20_%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]

مزیت های زبان آموزی در آموزشگاه زبان های خارجی نوبل

محبوبترین دوره های آکادمی زبان های خارجی نوبل

مکالمه انگلیسی
آیلتس ielts
تافل Toefl
آزمون pte
آموزش زبان ترکی استانبولی در سفر
آلمانی برای مهاجرت

خیر، جلسات مشاوره و تعیین سطح توسط سوپروایزرین متخصص آموزش زبان در آکادمی نوبل، به صورت کامل رایگان برگزار می‌گردد.

کلاس‌ها در سانس‌های ۹۰ دقیقه‌ای از ۷ صبح تا ۱۰ شب برگزار می‌شوند. زبان‌آموزان عزیز پس از جلسه مشاوره و تعیین سطح امکان انتخاب روز و ساعات کلاس‌های خود را دارند.

بله، دوره‌های مختلف در نوبل به ۶ صورت زیر برگزار می‌گردد و زبان‌آموزان حق انتخاب دارند:

دو جلسه در هفته،

سه جلسه در هفته،

فشرده هر روز ۹۰ دقیقه،

فوق فشرده هر روز ۳ ساعت،

فقط آخر هفته‌ها،

و فقط یک جلسه در هفته.

آکادمی نوبل برای ارتقا کیفیت یادگیری و تسلط بر توانمندی‌های زبانی زبان‌آموزان، بر کم جمعیت بودن کلاس‌ها تاکید زیادی دارد و کلاس‌ها در نوبل ۱ الی ۴ نفره برگزار می‌گردد. هیچ کلاسی در نوبل از ۴ نفر شلوغ‌تر نمی‌شود.

شهریه‌ها بسیار مقرون و به‌صرفه‌تر از هر نوع کلاس گروهی پرجمعیت دیگری هستند. جهت کسب اطلاع از شهریه‌ها با شماره‌های آکادمی تماس بگیرید و از مشاوران نوبل راهنمایی دقیق بگیرید.

کلاس‌ها در تمامی دوره‌ها و سطوح، اول، دهم و بیستم هر ماه استارت دارند.

زیرا زبان‌آموزان با توجه به سطح زبان، نمره هدف، بازه زمانی تا رسیدن به هدف و نقاط قوت و ضعف زبانی خود، دقیقا در کلاسی قرار می‌گیرند که با شرایط آن‌ها تطبیق داشته و در کلاس‌هایی هدایت شده و برنامه‌ریزی شده، دوره را به اتمام می‌رسانند.

به طور مثال، در نوبل دوره‌های آیلتس برای متقاضیان نمره ۶، ۶.۵، ۷، ۷.۵ و ۸ به صورت مجزا، با منابع تخصصی هر دوره و اساتید متخصص همان نمره به صورت نهایتا ۴ نفره برگزار می‌گردد تا زبان‌آموزان همگی در کوتاه‌ترین بازه زمانی ممکن به نمره هدف خود، با موفقیت دست یابند.

دوره های آموزش آنلاین یا آموزش حضوری زبان انگلیسی در آموزشگاه نوبل، بسیار متنوع و تخصصی هستند.

دوره های آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته،
به صورت عادی، دوره زبان انگلیسی آخر هفته ها، دوره آموزش فشرده زبان انگلیسی و آموزش فوق فشرده زبان،
طی بازه های زمانی ۲ ماهه، ۴ ماهه و ۸ ماهه و نهایتاً یکساله ارائه می شوند.

کلیه دوره های زبان انگلیسی و دوره های آنلاین آیلتس در آموزشگاه زبان نوبل،
هم به صورت دوره های حضوری زبان انگلیسی و هم به صورت دوره های آنلاین زبان انگلیسی ارائه می گردد.

دوره آنلاین زبان انگلیسی، به صورت آموزش از طریق ویدئو کنفرانس، زنده و تعاملی و با همان کیفیت دوره حضوری زبان انگلیسی برگزار می شوند.

✔دوره مکالمه صرف زبان انگلیسی
✔دوره مکالمه جامع زبان انگلیسی
✔دوره آمادگی آزمون آیلتس ( آموزش آنلاین آیلتس از صفر )
✔دوره آمادگی آزمون تافل
✔دوره آمادگی آزمون پی تی ای
✔دوره آمادگی آزمون تافل دکتری MSRT, MCHE, MHLE, EPT, UTEPT, TOLIMO
✔دوره بازرگانی انگلیسی
✔دوره مکالمه انگلیسی در سفر

حتی اگر متقاضی آموزش زبان انگلیسی از صفر هستید، اصلاً نگران نباشید.
شما می تونید برای یک ترم، در دورهای حضوری یا آموزش آنلاین زبان انگلیسی به فارسی شرکت کنید تا زمینه لازم برای حضور در دوره های سطوح بالاتر زبان انگلیسی را پیدا کنید

دوره های آموزش زبان فرانسوی، مشابه دوره های آموزش زبان انگلیسی و دوره آنلاین آیلتس ، آموزش زبان آلمانی و آموزش زبان ترکی استانبولی، در آموزشگاه زبان نوبل از تنوع زیادی برخوردار هستند.

دوره های آموزش زبان فرانسوی از مبتدی تا پیشرفته،
به صورت عادی، دوره زبان آخر هفته ها، دوره آموزش زبان فشرده و فوق فشرده، طی بازه های زمانی ۲ ماهه، ۴ ماهه و ۸ ماهه ارائه می شوند.

کلیه دوره های زبان فرانسوی در آموزشگاه زبان نوبل،
هم به صورت دوره های حضوری زبان فرانسوی و هم به صورت دوره های آنلاین زبان فرانسوی ارائه می گردد.

دوره آنلاین زبان فرانسوی، به صورت آموزش از طریق ویدئو کنفرانس، زنده و تعاملی و با همان کیفیت دوره حضوری زبان فرانسوی برگزار می شوند.

اگر متقاضی آموزش زبان فرانسوی از صفر هستید،
می تونید برای یک ترم، در دورهای آموزش زبان فرانسوی به فارسی شرکت کنید تا زمینه لازم برای حضور در دوره های سطوح بالاتر زبان فرانسوی را پیدا کنید.

دوره های آمادگی برای آزمونهای سفارت فرانسه،
آمادگی آزمون TEF ,آمادگی آزمون های TCF و سایر آزمون های زبان فرانسه که شرکت در آنها برای اخذ پذیرش دانشگاه های فرانسه،
مهاجرت تحصیلی و مهاجرت کاری به فرانسه ضرورت دارد،
علاوه بر دوره مکالمه زبان فرانسوی در اموزشگاه نوبل به شما عزیزان ارائه می شود.

دوره های آموزش زبان آلمانی در آموزشگاه نوبل، مشابه دوره های آموزش زبان انگلیسی و دوره های آیلتس، آموزش زبان فرانسوی و آموزش زبان ترکی استانبولی، از تنوع زیادی برخوردار هستند.

دوره های آموزش زبان آلمانی از مبتدی تا پیشرفته:
به صورت عادی، دوره زبان آخر هفته ها، دوره آموزش زبان فشرده و آموزش زبان فوق فشرده،
طی بازه های زمانی ۲ ماهه، ۴ ماهه و ۸ ماهه ارائه می شوند.

کلیه دوره های زبان آلمانی در آموزشگاه زبان نوبل،
هم به صورت دوره های حضوری زبان آلمانی و هم به صورت دوره های آنلاین زبان آلمانی ارائه می گردد.

دوره آنلاین زبان آلمانی، به صورت آموزش از طریق ویدئو کنفرانس، زنده و تعاملی و با همان کیفیت دوره حضوری زبان آلمانی برگزار می شوند.

همونطور که می دانید، برای اخذ پذیرش دانشگاه های آلمان و اخذ ویزای آلمان برای تحصیل در این کشور ( اخذ ویزای دانشجویی آلمان) قبولی و داشتن مدارک مستند یکی از دو آزمون DSH و یا آزمون TestDaf الزامی است.

در آموزشگاه زبان نوبل، دوره های آمادگی این آزمونها، به علاوه آمادگی سایر آزمون های زبان آلمانی که شرکت در آنها برای مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و سرمایه گذاری در آلمان ضرورت دارد، علاوه بر دوره مکالمه زبان آلمانی، به شما عزیزان ارائه می شود.

حتی اگر متقاضی آموزش زبان آلمانی از صفر هستید، اصلاً نگران نباشید. شما می تونید برای یک ترم، در دورهای آموزش زبان آلمانی به فارسی شرکت کنید تا زمینه لازم برای حضور در دوره های سطوح بالاتر زبان آلمانی را پیدا کنید.

دوره های آموزش زبان ترکی استانبولی در آموزشگاه نوبل، مشابه دوره های آموزش زبان انگلیسی. دوره های آنلاین آیلتس ، آموزش زبان فرانسوی و آموزش زبان آلمانی، از تنوع زیادی برخوردار هستند.

دوره های آموزش زبان ترکی استانبولی از مبتدی تا پیشرفته:
به صورت عادی، دوره زبان آخر هفته ها، دوره آموزش زبان فشرده و آموزش زبان فوق فشرده،
طی بازه های زمانی ۲ ماهه، ۴ ماهه و ۸ ماهه ارائه می شوند.

کلیه دوره های زبان ترکی استانبولی در آموزشگاه زبان نوبل، هم به دو صورت:
دوره های حضوری زبان ترکی استانبولی و دوره های آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی ارائه می گردد.

دوره آنلاین زبان ترکی استانبولی، به صورت:
آموزش از طریق ویدئو کنفرانس، زنده و تعاملی و با همان کیفیت دوره حضوری زبان ترکی برگزار می شوند.

آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی در آموزشگاه زبان نوبل، به منظور ارائه با کیفیت آموزشها، در کلاسهای ۱ الی ۴ نفره ارائه می شوند و در هیچ کلاسی در آموزشگاه نوبل بیشتر از ۴ نفر دانشجو پذیرش نمی شود تا همگی فرصت کافی برای یادگیری موثر زبان ترکی استانبولی را داشته باشند.

برای اخذ پذیرش دانشگاه های ترکیه و مهاجرت تحصیلی به ترکیه ( اخذ پذیرش دانشجویی ترکیه) قبولی و داشتن مدارک مستند یکی از آزمون های زیر الزامی است:
آزمون SAT ترکیه
آزمون YOS بین‌المللی
آزمون TOMER زبان ترکی
آزمون ALES ترکیه

دوره های آمادگی این آزمونها، به علاوه آمادگی سایر آزمون های زبان ترکی استانبولی که شرکت در آنها برای
مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و سرمایه گذاری در ترکیه توصیه می شود،
و همچنین دوره مکالمه زبان ترکی استانبولی به شما عزیزان ارائه می شود.

حتی اگر متقاضی آموزش زبان ترکی استانبولی از صفر هستید، اصلاً نگران نباشید. شما می تونید برای یک ترم، در دوره های حضوری یا آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی به فارسی شرکت کنید تا زمینه لازم برای حضور در دوره های سطوح بالاتر زبان ترکی استانبولی را پیدا کنید.

همونطور که می دانید، برای اخذ پذیرش دانشگاه های انگلستان، دانشگاه های اروپا، دانشگاه های کانادا، دانشگاه های استرالیا و حتی امریکا و مهاجرت تحصیلی به اروپا، کانادا و امریکا، قبولی و داشتن مدارک مستند یکی از آزمون های زیر الزامی است:
آزمون آیلتس ، IELTS
آزمون تافل، iBT
آزمون پی تی ای، PTE
آزمون دولینگو، Duolingo Test
دوره های آمادگی این آزمونها، به علاوه آمادگی سایر آزمون های زبان انگلیسی مثل GRE, GMAT, OET و … که شرکت در آنها برای مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به کانادا، اروپا و امریکا ضرورت دارند
و همچنین انواع دوره مکالمه زبان انگلیسی و دوره های تافل دکتری مثل آزمون های MSRT, MCHE, MHLE, EPT, UTEPT, TOLIMO و سایر آزمونهایی که قبولی در آنها برای دانشجویان دکتری رشته های مختلف الزامی است، به شما عزیزان ارائه می شود.