مديريت زمان در آيلتس

يكي از بزرگترين دغدغه هاي متقاضيان شركت در آزمون آيلتس، مديريت زمان به نحوي است كه فردي كه توانمندي علمي و زباني پاسخگويي به سوال يا بخشي را دارد به علت ضيق وقت از پاسخگويي باز نمانده و نمره آن بخش را از دست ندهد.

مديريت زمان در تك تك بخش هاي هر ٤ مهارت آيلتس دقيقاً همان چيزيست كه در ترم آخر دوره آمادگي آيلتس در آكادمي زبان هاي خارجي نوبل به صورت كامل و جامع به زبان آموزان آموزش داده مي شود و سير پيشرفت و ميزان كاربرد زبان آموزان از تكنيك هاي مديريت زمان در آزمون هاي آزمايشي آيلتس سنجيده مي شود تا از كسب نتيجه مطلوب درآزمون اصلي اطمينان حاصل شود.

اما در اينجا براي زبان آموزاني كه زمان، مجال و يا امكان دسترسى به كلاس ها و دوره هاي موثر مديريت زمان آيلتس را ندارند توضيحاتي داده مي شود كه رعايت آنها خالي از لطف نيست و مي تواند تا حد قابل قبولي مشكل زمان بندي آنها را حل كند.

از آنجايي كه بيشتر مشكلات متقاضيان آيلتس در مديريت زمان، مهارت هاي ريدينگ و رايتينگ است، در اينجا به توضيح مديريت زمان در اين مهارت ها پرداخته شده است.

مديريت زمان در بخش ريدينگ:

١) در ريدينگ آكادميك شما سه متن و ٤٠ سوال داريد كه متن اول ضرورتاً آسان تر از دومي و دومي آسانتر از سومي نيست. پس حتماً قبل از شروع، عنوان هر متن را بخوانيد و نگاهي سريع به سوالات بياندازيد.

اين كار براي هر متن حدود ١-٢ دقيقه زمان مي برد.

اول به سراغ متني برويد كه از نظر موضوعي و دايره لغات استفاده شده در سوالات با آن آشنايي بيشتري داريد.

٢) براي هر سوال حدود ١ دقيقه زمان اختصاص دهيد، اگر طي ١ دقيقه نتوانستيد پاسخ را بيابيد دور سوال خط كشيده و در كنار سوال چند جوابي كه مردد به انتخاب بين آنها هستيد را بنويسيد.

در پايان هر متن به سراغ اين سوالات رفته و اگر زمان داريد جواب را پيدا كرده و اگر نه يكى از پاسخ هايي كه قبلاً كنار سوال نوشته ايد و مردد به انتخاب بين آنها بوديد را وارد پاسخنامه كنيد. دقت كنيد كه در آيلتس سوالي را بدون پاسخ نگذاريد، زيرا سوالات نمره منفي ندارند.

٣) در پايان هر متن، پاسخ ها را وارد برگه پاسخنامه كنيد و بعد به سراغ متن بعدي برويد كه مبادا در انتها با غافل شدن از زمان، فرصت وارد كردن پاسخ هاي يافته را از دست دهيد.

٤) از آنجايي كه در آيلتس ارزش سوالات آسان تر با ارزش سوالات مشكل تر برابر است، اجازه ندهيد يك سوال سخت ذهن شما را درگير كرده و شما را از پاسخگويي به سوالات آسان تر باز دارد.

٥) همانطور كه در قسمت اول گفته شد، عنوان و سوالات را قبل از اقدام به خواندن متن بخوانيد و لحظاتي به آنها فكر كنيد تا ذهن شما  هنگام خواندن متن سورپرايز نشود.

٦) براي تسلط به متن و درك بهتر آن، ابتدا پراگراف اول، بعد پاراگراف آخر و سپس از پاراگراف دوم به ترتيب بخوانيد و به سوالات پاسخ دهيد.

٧) بعد از خواندن هر پاراگراف در حد يك جمله مفهوم يا عنوان آن پاراگراف را بنويسيد كه اگر در پايان سوالي باقي ماند، بتوانيد بدون سرگرداني مستقيم به سراغ پاراگرافي برويد كه پاسخ سوال شما آنجاست.

٨) هنگام خواندن هر پاراگراف زير لغات كليدي خط بكشيد تا در صورت ارجاع مجدد به آن پاراگراف مجبور به خواندن دوباره كل پاراگراف نشويد.

٩) در ريدينگ جنرال همه موارد بالا صدق مي كند به جز مورد اول. يعني همواره در ريدينگ جنرال بخش اول آسان تر از بخش دوم، و بخش دوم آسان تر از بخش سوم است.

مديريت زمان در بخش رايتينگ:

در رايتينگ مهمترين نكته براي مديريت درست زمان معطوف به درك كامل و دقيق شما از عنوان و آن چيزي است كه قرار است به نگارش در آيد.

به قطع مي توان ادعا كرد بزرگترين مشكل متقاضيان آزمون آيلتس در رايتينگ عجله و شتابزدگي آنها براي نوشتن است، نوشتن چيزي كه هنوز در ذهنشان سازماندهي نشده.

پس تلاش كنيد با رعايت موارد زير به بهترين مهارت نوشتن رسيده و ابداً وقت كم نياوريد.

١) براي نگارش قسمت اول ( تحليل نمودار و داده در آزمون آكادميك و نگارش نامه در آزمون جنرال آيلتس) چهارچوب ها بسيار مشخص تر هستند. يعني بعد از نگارش ده نمونه تحليل نمودارها و يا نامه ها شما به يك الگوي خاص دست مي يابيد كه ديگر هيچكدام از موضوعات از چهارچوب بدست آمده خارج نيست.

دقت کنید همواره ابتدا قسمت اول آزمون را انجام داده و بعد به سراغ قسمت دوم برويد. اما توجه داشته باشید اگر به هر دليل بخش اول به علت تسلط كم شما باعث سر در گمي شما شد، تحت هيچ شرايطي بيش از ٢٠ دقيقه به آن اختصاص ندهيد، زيرا ارزش نمره اي قسمت دوم دو برابر بخش اول است و شما نبايد از آن غافل شويد.

٢) عنوان را با دقت بخوانيد و اطمينان حاصل كنيد متوجه شده ايد كه از شما خواسته شده چه چيزي را بنويسيد.

٣) نوع عنوان را تشخص دهيد تا بدانيد قرار است با چه سبكي، به چه نحوي، در چند پاراگراف و چند بخش نوشته خود را ارائه كنيد.

انواع نامه ها در رايتينگ جنرال بخش اول:

در نامه نگاري ابتدا بايد تشخيص دهيد كه نامه شما رسمي، نيمه رسمي و يا غير رسمي است تا بر اساس آن بتوانيد نحوه نگارش، نوع افعال و لحن نامه را انتخاب كنيد.

انواع موضوعات به شرح زير است که هر یک می تواند به صورت رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی از شما خواسته شود:

1) Request Letter

2) Invitation Letter

3) Complaint Letter

4) Acknowledgement Letter

5) Acceptance Letter

6) Inquiry Letter

7) Thank You Letter

8) Congratulation Letter

9) Application Letter

انواع موضوعات تحليل نمودارها در رايتينگ آكادميك بخش اول:

1) Describing a bar chart

2) Describing a pie chart

3) Describing a (line) graph

4) Describing a table

5) Describing a process/ a cycle/ a map

6) Describing a chart

7) Comparing two of the above types

 

انواع موضوعات رايتينگ بخش دوم ( مشترك در آزمون آكادميك و جنرال آيلتس)

1) Agree or Disagree

2) Discuss both ideas

3) Which one do you prefer

4) Causes (reason) & effects

5) Causes (reasons) & solutions

6) Problems & solutions

7)  Advantages & disadvantages

 

٤) قبل از اقدام به نگارش تصميم بگيريد كه مي خواهيد در چند پاراگراف يا بخش نوشته خود را سازماندهي كنيد.

٥) يادداشتي از آنچه در هر پاراگراف يا بخش مي خواهيد بنويسيد تهيه كنيد و جلوي هر بخش بنويسيد كه چگونه آن بخش را توضيح داده و support مي كنيد.

٦) به نحوي زمان بندي كنيد كه حتماً زماني براي بازخواني و رفع ايرادات املايي و گرامري و ظاهري داشته باشيد.

٧) در بخش اول كه بيست دقيقه زمان داريد و بايست حداقل ١٥٠ لغت بنويسيد، حدود ٥ دقيقه را براي مراحل آماده سازي بالا، ١٥-١٦ دقيقه براي نگارش و حدود ٤-٥ دقيقه براي بازخواني و اصلاح اختصاص دهيد.

٨) در بخش (دوم) مقاله نويسي كه چهل دقيقه زمان داريد و بايست حداقل ٢٥٠ لغت بنويسيد، حدود ١٠ دقيقه براي مراحل آماده سازي بالا، حدود ٢٠-٢٥ دقيقه براي نگارش و حدود ٥-١٠ دقيقه براي بازخواني و اصلاح اختصاص دهيد.


مشاوران نوبل با لبخند پذیرای شما هستند 🙂

[ult_buttons btn_title=”درخواست مشاوره رایگان” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a8%25d9%2584%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#014b36″ btn_bg_color_hover=”#33806a” btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” el_class=”nobel-btn”]