زبان آموز گرامی

لطفا با شرکت در این نظرسنجی، به بهبود خدمات ما کمک کنید.

۱.آیا به طور کلی از دوره آموزشی خود رضایت دارید؟(Required)
۲.آیا با مدرس خود ارتباط روحی خوبی برقرار کرده اید؟(Required)
۳.آیا مدرس شما به خوبی پاسخگوی سوالات شما هست؟(Required)
۴.آیا کلاس های شما به موقع برگزار می گردد؟(Required)