دوره PTE

اين دوره در دپارتمان تخصصي PTE آكادمي نوبل به صورت منحصر به فردي ارائه مي گردد به اين معنا كه براي چهار گروه مختلف كه متقاضيان كسب نمره ٥٠- ٦٠- ٦٥- ٧٥ و ٨٠ مي باشند كلاس ها به صورت مجزا با اساتيد متخصص در هر نمره و در قالب كلاس هاي نهايتا چهار نفره برگزار مي گردد تا فرصت رسيدگي و رفع اشكال تك تك زبان آموزان وجود داشته باشد. لذا منابع آموزشي براي مهارت هاي Speaking- Listening- Reading – Writing -Grammar & Vocabulary براي هر نمره متفاوت و تخصصي ارائه مي گردد. طول دوره آموزشي PTE بسته به نمره هدف و فشردگي برگزاري كلاس بين ٢ الي ٥ ماه مي باشد كه شامل دو مرحله مي گردد:

 

مرحله اول: مرحله اي كه در آن زبان عمومي افراد تبديل به زبان علمي با ساختار PTE مي شود، بدين معنا كه زبان آموزان مقاله نويسي، مقاله خواني، نحوه موفقيت در بخش اسپيكينگ، تسلط بر مهارت هاي شنيداري، لغات علمي در حد PTE و گرامرهاي ضروري در ساختار PTE را به صورتي كاربردي مي آموزند.

 

مرحله دوم: كلاس هاي تكنيك هاي تست زني، مديريت زمان و جمع بندي همه آموخته ها تا كسب نمره نهايي مي باشد. حضور موثر و فعال زبان آموزان در اين مرحله مي تواند به آنها در ارتقاء چشم گير نمره نهايي در آزمون كمك كند.

_
مشاوران نوبل با لبخند پذیرای شما هستند 🙂

 

 

 

_