بیان تعجب در زبان انگلیسی

بیان تعجب در زبان انگلیسی


دانستن چگونگی بیان تعجب در زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری، اهمیت زیادی دارد. در این نوشته ما 8 راه مختلف برای ابراز تعجب که انگلیسی زبانان از آن‌ها استفاده می‌کنند را آورده‌ایم.

ناباوری

?Really

ما از این کلمه به عنوان پاسخی کوتاه برای نشان دادن علاقه یا تعجب در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم.

Example

?I don’t like chocolate. – Really

?Jack proposed me. – Oh really? When

 

  ?Are you serious? and Are you for real

بیان این دو جمله روشی متداول برای ابراز تعجب و ناباوری در انگلیسی است.

Serious: تاکید روی صادقانه صحبت کردن است.

For real: تاکید روی جدی و واقعی بودن یک مساله است.

هرچند هر دو عبارت دارای علامت سوال هستند ولی نیازی به پاسخ ندارند.

Example

?I got an A+ on my math exam!  – Dude, are you for real

 

اصطلاحات کاربردی برای بیان تعجب در زبان انگلیسی
اصطلاحات کاربردی برای بیان تعجب در زبان انگلیسی

 

!You gotta be kidding me

عبارت مشابه دیگری که برای بیان ناباوری در محاوره انگلیسی زیاد استفاده می‌شود، این جمله است. این اصطلاح به طور معمول به منظور برطرف کردن شک و تردید نسبت به جدیت یک مساله و یا برای بیان تعجب استفاده می‌گردد.

“Gotta” مخفف “have got to” که به معنای “have to” یا “must” است، می‌باشد.

Example

!I’m going to travel around America this summer. – You gotta be kidding me! It’s awesome

 

!No way

No way عبارت مصطلحی است که هنگام شنیدن یک خبر مهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر وقتی مساله‌ای برای شما غیر قابل باور باشد می‌توانید این گونه ناباوری خود را ابراز کنید. توجه داشته باشید که این عبارت علاوه بر ابراز تعجب، به منظور بیان غیر ممکن بودن یک اتفاق هم استفاده می‌شود.

Example

!Can I borrow your car? – No way

.I’m sorry but there is no way we can help you

فراموش نکنید که هنگام شنیدن این عبارت، به نحوه بیان گوینده نیز دقت کنید. در غیر این صورت ممکن است برایتان گیج‌کننده باشد.

هیجان

Echo Question

Echo question، یک نوع سوال مستقیم است که قسمتی یا همه جمله را تکرار می‌کند. به این نوع سوالات “parrot” question و یا “repeat, please” question نیز می‌گویند.

ما از این سوالات برای نشان دادن علاقه، نگرانی، تعجب، عصبانیت و یا سایر واکنش‌ها، بسته به لحن خود، استفاده می‌کنیم.

Example

?He ran out of money. – Did he

?I haven’t booked my flight yet. – Haven’t you

توجه داشته باشید که این سوالات عموما با بالا رفتن صدا همراه هستند.

 

!What a surprise

این اصطلاح کمی رسمی‌تر است و در نوشتار نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توان در جملات تعجبی از “what” و “how” استفاده کرد. برای مثال:

What
:WHAT + a/ an + adj + countable noun

!What a wonderful day

!What a nice song you wrote

:WHAT + adj + plural countable noun

!What colorful flowers

:WHAT + adj + uncountable noun

!What beautiful weather

“How”
:!HOW + adjective/ adverb + Subject + Verb

!How amazing you are

!How well she dances

 

!You don’t say

“You don’t say” عبارت دیگری است که به منظور نشان دادن هیجان در زبان انگلیسی به کار می‌رود.

?“You don’t say” = “Really”

Example

!Anna is getting married! – You don’t say

این اصطلاح یک جمله تعجبی است نه یک جمله دستوری. اگر کسی از این اصطلاح استفاده کند قصد ندارد جلوی صحبت شما را بگیرد. بلکه منظور او این است که صحبت شما برایش جالب بوده و به آن ادامه دهید.

 

(?)!Well, what do you know

اصطلاح دیگری که این روزها بسیار رایج است “Well, what do you know!” می‌باشد. به یاد داشته باشید که این عبارت را در یک جلسه کاری یا مصاحبه شغلی استفاده نکنید، زیرا کاربرد آن در شرایط رسمی مناسب نیست.

Example

!Lily and James are getting married! – Well, what do you know

!Well, what do you know, Ann dropped out of Harvard

 

منبع: ejoy-english.com